Proč české firmy podporují italskou ekonomiku místo naší?

Věděli jste, že většina tuzemských výrobců módních doplňků, oblečení, obuvi a například také nábytku nezpracovává českou kůži, ale dováží ji ze zahraničí, nejčastěji z Itálie? Proč tomu tak je? Skutečnost vás možná překvapí.
 
 talianske kože české opasky
 
 
 
Kam se poděla česká kožedělná výroba?
 
Firmy, které své produkty vyrábí z pravé kůže, často jinou možnost než sáhnout po materiálu z ciziny nemají. Během posledních desítek let v Česku došlo k výraznému poklesu v rámci průmyslu zpracovávajícího lokální surovou kůži pro další využití. Tento trend je důsledkem historického a ekonomického vývoje.
  
Česká tradice kožedělné výroby zažívala své nejlepší období v 18. a 19. století, kdy postupně přešla z manufakturního do průmyslového zpracovávání vlivem začátku industrializace a průmyslové revoluce. Během období socialismu v Československu se zavedla kontrolovaná centralizovaná masová výroba, která se vydala směrem levné výroby na úkor kvality zboží.

Po pádu komunismu český kožedělný průmysl ještě více upadl. Velké množství známých podniků a značek skončilo, stejně jako většina tuzemských koželužen. Nové či přeživší firmy se postupně začaly opět více zaměřovat na kvalitu materiálu i jeho design a specializovat na konkrétní segmenty trhu. S tím však souvisí zvyšování cen opracované kůže a zaměření se spíše na export.
 
pán pracuje s kožami
 
Proč je italská kůže českými výrobci tak oblíbená?

Když začnete pátrat po tom, z jaké kůže tedy tuzemské firmy šijí obuv, módní doplňky a další produkty, zjistíte, že je to z velké části kůže pocházející z Itálie. Ta je za vysoce kvalitní až luxusní, měkkou a zároveň odolnou, elegantní a esteticky atraktivní považována celosvětově.

Jihoevropská země má ve výrobě kvalitní kůže dlouhou tradici a zdejší zpracovatelé jsou známí svými odbornými dovednostmi a technikami v kožedělném průmyslu. Ty se za stovky let své historie velmi zdokonalily, adaptovaly efektivní moderní metody a dnes jsou na velmi vysoké úrovni.

Italské kožedělné závody jsou často schopné produkovat velké objemy kvalitní kůže, což českým firmám umožňuje za dobrou cenu získat potřebné množství materiálu, který zpracují už v tuzemských lokálních dílnách. Díky nim si mohou Češi dopřát luxusní kožené doplňky jako například kvalitní opasky v komfortním pojetí bez limitujících dírek.
 
 láska ku koži